Využívání a odstraňování odpadů

  • provozování zařízení pro využívání inertních odpadů při rekultivaci skládky Jedlová Hora s kapacitou cca 1,5 mil. tunseznam a ceník využívaných odpadů viz. „Ceník odpadů 2011 - JUROS" 

Jedlová Hora

 
  • provozování kompostovací plochy v areálu skládky Jedlová hora s kapacitou 29 000 tun/rok s využitím kompostovatelných odpadůseznam a ceník využívaných odpadů viz. „Ceník odpadů 2011 - JUROS"
 

kompostovací plocha JH

  • sběr, výkup a skladování ostatních i nebezpečných odpadů dle zákona o odpadech, s návazností jejich odstraňování na zařízeních v místním regionu - skládky, spalovny, zařízení pro úpravu odpadů
 
  • sanace starých ekologických zátěží a nepovolených „černých" skládek - průzkum, vyhodnocení, návrhy opatření a technického řešení, zajištění potřebných projednání a povolení, realizace sanace

černá skládka

  • odběry vzorků oprávněnou osobou a zajištění potřebných rozborů

Vzorkování