V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřuje:

 

  • Na zpracování biologických průzkumů a biologických hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě příslušné autorizace

Zpráva vzor

 

  • Na botaniku vyšších rostlin, dendrologii, zoologii obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a bezobratlých, především hmyzu (mravenci, střevlíci, hrobaříci, tesaříci a další požadované skupiny)

 

  • Na hodnocení lokalit jako biologických celků a jejich významem pro přírodu a krajinu, vydávání stanovisek ke konkrétním záměrům apod.

 

  • Na zastupování objednatele (investora) v jednáních s dotčenými orgány státní správy a příslušnými dotčenými orgány v oblasti ochrany přírody

Salamandra salamandra

  • Na transfery - záchranné přenosy zvláště chráněných taxonů organismů v souladu s platnou legislativou

 

  • Na poradenství v oblasti ochrany přírody, vykonávání biologických dozorů, navrhování managementů při nejrůznějších investičních akcích a stavbách. V této činnosti odborní pracovníci společnosti získali řadu zkušeností a znalostí, které jim umožňují úspěšně zvládat i velmi náročné práce

Bombina bombina

 

Seznam některých poskytovaných služeb a realizovaných projektů stejného či obdobného odborného zaměření:

 

Období     Akce 
 1992    Předběžné vyjádření k zamýšlenému projektu VD Dolní Žleb a VD Malé Březno na Labi
1992   Hmyzí fauna na březích Labe v úseku pod Střekovským zdymadlem
1992   Mravenci na březích Labe mezi Děčínem a Hřenskem
1993   Výsledky biologického průzkumu na březích Labe mezi Hřenskem a Děčínem
1993   Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno" (úsek Střekov - Malé Březno)
1993   Poznámky k EIA „vodní dílo Malé Březno"
   1994   Vliv nově vybudované silnice na faunu (prostor mezi Čertovou vodou a Dolním Žlebem)
   1990-
    1998
 
  Přírodovědný průzkum vrch Špičák, Ráč a Mordová rokle OkÚ, Ústí nad Labem
1995   Biologické hodnocení první části, 1. Etapy akce „Vodní dílo Malé Březno", (úsek Střekov - Malé Březno), Předběžná zpráva
1995   Přírodovědný průzkum jádrových zón přírodního parku Východní Krušné hory, OkÚ, Teplice
1995   Biologické posouzení pískoven na okrese Litoměřice - Trávčice, Bohušovice nad Ohří, Straškov
    1996-
     2000
  Průmyslové zóny Liberce
1997   Plynovod Hlinná - Lovosice
1998   Ekologické aspekty revitalizace území lomu Chabařovice I.
 1998    Elektrovod Mezná - Zámeček 
1998   Podklady k práci: Návrh variant a komplexní posouzení možností zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN, Ekologické posouzení variant (3. Verze), Zpracoval: Doc. RNDr. K. Kubát, Csc 
1998    Skládka Lukavec
1999    Herpetologický průzkum vybraných lokalit Šluknovského výběžku
1999    Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko 
1999    ZPA Jinonice areál 
1999    Optický kabel a elektrokabel ve Všemilech 
1999    Skládka popílku Chemopetrol Litvínov 
 2000     Optický kabel Libouchec - Jílové 
2000    Odkaliště BARBORA 
2000    Vodovod Pravčická brána 
2000    Skládka Uhy 
2000    Habrovický rybník 
2001    Biologické hodnocení areálu golfového hřiště BARBORA 
2002    Biologický průzkum a biologické posouzení tras dálnice D8 OkÚ, Litoměřice, Muzeum, Ústí nad Labem 
2002    Malhostický rybník 
 2002     Studie Zalužanská nádrž 
2002    Biologické hodnocení průmyslové zóny (Městský úřad Chomutov 
2002    Biologické hodnocení PP Radouč (Městský úřad Mladá Boleslav 
2002    Biologické hodnocení ÚSES Jizera 
2002    Biologická ochrana (Česká správa letišť) 
2003    Zoologický průzkum průmyslové zóny Chomutov - Nové Spořice (Město Chomutov) 
2003    Botanický a zoologický průzkum Golfového areálu Barbora (Golf Club SPA Teplice) 
2003    Zoologický průzkum na Mariánské skále v Ústí nad Labem (Město Ústí n.L.) 
2003    Zoologický průzkum na lokalitě přilehlé k NPP Radouč (Magistrát města Mladá Boleslav) 
 2003     Zoologický a botanický průzkum rybníka v Petrovičích (Obec Petrovice) 
2003    Zoologický a botanický průzkum, krajinný ráz Strážky - dopravní obchvat (Magistrát města Ústí n. L.) 
2003    Zoologický a botanický průzkum Nové Město v Krušných horách - lyžařský stadion (TJ Lokomotova Teplice) 
2003    Zoologický a botanický průzkum Všemily - úprava rozvodného zařízení (obec Všemily) 
2004    Botanické a zoologické posouzení Výstavba skladové kapacity NM v areálu Čepra a.s. - střediska 04 Roudnice nad Labem (Čepro a.s.) 
2004    Botanický a zoologický průzkum na ploše plaviště společnosti FLUORIT Teplice s.r.o. (FLUORIT Teplice s.r.o.) 
2004-2007   Biomonitoring na trase dálnice D8 (stavba 0807 Trmice - státní hranice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů, Návrhy na transfery, Protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
2005    Zoologický (herpetologický) průzkum nádrže v Mikulově (TJ Lokomotova Teplice) 
2006    Biologického průzkum plánovaného Areálu pro sjezdové lyžování a golfového hřiště Michalovice u Mladé Boleslavi (Magistrát města Mladá Boleslav) 
2006    Zoologický a botanický průzkum Jenišovského rybníka u Osečné (Obec Osečná) 
2007-2012   Biomonitoring a provádění biotechnických opatření na trase dálnice D8 (stavba 0805 Lovosice - Řehlovice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, Návrhy na transfery, Protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR) akce probíhá od roku 2007 doposud 
 2007    Biologická rešerše v Čimicích 
2007    Biologický průzkum lokality Praga 
2008    Biologický průzkum rybníka v Dubicích 
2008    Biologické hodnocení Školního rybníka v Chabařovicích, zadavatel EMSTAV 
2008    Biologické hodnocení liniové stavby Přísečnice - Chemnitz 
2008    Biologický průzkum lokalit Lobendava a Líska 
 2007-2012   Biologický průzkum Jezera Milada v Chabařovicích 
2009    Biologický průzkum lokality Černěves a lokality Litol, zadavatel Povodí Labe 
2009    Biologický průzkum elektrovodu na Klíši 
2009    Biologický průzkum lokalit Zdětín a Rabakov, zadavatel Realstav 
2007-2011   Biologický průzkum v okolí jezera Milada v Chabařovicích - entomologie, herpetologie, ornitologie, mamaliologie včetně chiropterologie 
2009    Biologický průzkum v rámci záměru cyklistické stezky Ploučnice, zadavatel Krajský úřad Ústeckého kraje 
2009    Biologická rešerše v rámci projektu elektrovod Klíše, Ústí nad Labem 
2009    Biologické hodnocení lokality v Mikulášovicích 
2009    Biologický průzkum v rámci rozšíření těžby v pískovně Nučničky 
2009    Biologické hodnocení lokalit v okolí Mšených lázní, zadavatel magistrát Roudnice n. L. 
2009-
  2012 
  Biomonitoring a provádění biotechnických opatření při výstavbě dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, zadavatelé SMP Praha, EUROVIA a.s., STRABAG 
   2010-
     2013
  Biodozor IDA Velké Svatoňovice
2010    Biologické hodnocení sanace vojenského pásma v Bělé pod Bezdězem, zadavatel Středočeský Kraj 
2010    Biologický průzkum a dokumentace pro posouzení vlivu záměru stavby, Silnice III/20811 Modernizace silnice - dopravní napojení letiště K.Vary, úsek 1,080 - R6 na životní prostředí, zadavatel Krajský úřad Karlovarského kraje 
2009-2013   Zpracovatel části veřejné zakázky na Záchranu a podporu populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji, zadavatel Krajský úřad Ústeckého kraje 
  2010   Biologický průzkum v rámci výstavby silničního obchvatu obce Jiřetín na Liberecku
   2010-
     2011
  Biologický průzkum v rámci výstavby silničního obchvatu obce Siřejovice na Litoměřicku
  2010-
    2011
  Biologický průzkum v rámci výstavby silničního obchvatu obce Libochovice na Litoměřicku
   2011-
    2012
  Biodozor při rekultivaci nádže Zalužany
  2011   Ornitologický průzkum na lokalitě Kajetánka - Praha
  2011   Biologický průzkum v rámci vybudování parkovacích míst na lokalitě Koldum Litvínov 
  2011   Biologický průzkum v prostoru bývalého lomu za řetenickou vápenkou Teplice
  2011   Biologický průzkum - biologické hodnocení projektu „Západní a východní obchvat obce Strážky" u Ústí nad Labem
  2011   Biologické hodnocení v rámci akce „Stavba domů v lokalitě Sluneční Lázně" u Liberce
  2011   Biologický průzkum na lokalitě Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem v rámci akce „Revitalizace bývalého vojenského areálu Vrchbělá"
  2011   Biologický průzkum v rámci akce „Rekultivace skládky - Důl 5. květen" Trmice
  2012   Biologický průzkum u "Bažantice" Poděbrady
  2012   Biologický průzkum odvalů Němce, Jiří a Tuchlovice - Kladno
  2012   Ornitologický a dendrologický průzkum lokality Klokočka - Praha
  2012   Biologický průzkum a dozor při sanaci vrtů Hodonín

Pozn.: do konce roku 2008 oprávněná osoba a kolektiv zpracovávala dokumentaci jako zaměstnanci firmy P-EKO, s.r.o. a dále pokračuje ve firmě JUROS, s.r.o.

Seznam odborných publikací, na kterých spolupracovali odborní pracovníci společnosti JUROS:

 Období   Publikace
1986   Motýli okresu Ústí nad Labem, 93 stran 
1987   Mravenci okresu Ústí nad Labem, 129 stran, 50 stran příloh 
1989    Střevlíkovití Ústí nad Labem (Coleoptare: Carabidae), 149 stran 
1991    Tesaříci ústeckého okresu (Coleoptera: Cerambycidae), 61 stran 
1992    Ptáci okresu Ústí nad Labem, 281 stran 
1993    Savci okresu Ústí nad Labem, 213 stran 
1995    Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví, 295 stran 
2000   Tesaříci Labských pískovců (Coleoptera: Cerambycidae), 337 stran 
2001    Labe - Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. 166 stran + přílohy 
2001    Mravenci severozápadních Čech (Hymenoptera, Formicidae), 211 stran 
2005    Motýli muzea města Ústí n. L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje 
1990-2007    Desítky prací v odborném tisku při souborném faunistickém zpracování bezobratlých nebo obratlovců 
2007   Motýli II muzea města Ústí n.L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje 
2007    Zástupci čeledí Agyrtidae, Silphidae a Leiodidae vyskytující se na území Ústeckého kraje